Οι πρωταθλητές του Σ. Ο. Χαλανδρίου

//Οι πρωταθλητές του Σ. Ο. Χαλανδρίου

Οι πρωταθλητές του Σ. Ο. Χαλανδρίου

ΕΤΟΣΑ/ΑΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΑ/ΑΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPIDΑ/ΑBLITZMASTERΑ/ΑΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΠΑΙΔΩΝ
19831ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ---
19842ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ---
19853ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ---
1986----
19874ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ---
1988----
19895ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ1ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ--
19906ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ2ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ--
1991-3ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ--
19927ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ4ΤΖΟΥΜΠΑΣ--
19938ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ5ΤΖΟΥΜΠΑΣ1ΠΑΣΣΑΚΟΣ-
1994-6ΤΖΟΥΜΠΑΣ2ΠΑΣΣΑΚΟΣ-
1995-7ΤΖΟΥΜΠΑΣ3ΠΕΤΡΑΚΗΣ-
1996-8ΤΖΟΥΜΠΑΣ4ΠΕΤΡΑΚΗΣ-
1997-9ΠΕΤΡΑΚΗΣ5ΠΕΤΡΑΚΗΣ-
1998-10ΠΕΤΡΑΚΗΣ6ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ-
1999-11ΠΕΤΡΑΚΗΣ7ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ-
2000-?8ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ-
2001-?9ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ-
2002-?10ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ-
2003-??-
2004-??-
2005-??-
2006-??-
2007-??-
2008-??-
2009-?13ΡΙΖΟΣ-
2010-18ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ-1ΚΟΤΤΗΣ
2011-1914ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ2
2012--15ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ-
2013-- --
2014-20ΖΗΒΑΣ16ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ3Ι. ΣΠΑΛΑΣ
2015-21ΣΤΑΜΟΣ17ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ4ΚΟΤΤΗΣ
2016-22ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ18ΣΤΑΜΟΣ5Χ. ΠΑΡΟΓΛΟΥ
201719ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ
2017-01-20T19:42:27+00:00 Ιανουάριος 14th, 2017|Ανακοινώσεις|