Παιδικό ανοικτό τουρνουά «Πρωινό Ροκέ 3»

//Παιδικό ανοικτό τουρνουά «Πρωινό Ροκέ 3»

Παιδικό ανοικτό τουρνουά «Πρωινό Ροκέ 3»

SOX1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

του ανοικτού τουρνουά

«Πρωινό Ροκέ 3»

 

Ο Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου, συνεχίζοντας τις διοργανώσεις αγώνων για σκακιστές κάθε δυναμικότητας και ηλικίας, προκηρύσσει το παιδικό τουρνουά με την επωνυμία «Πρωινό Ροκέ 3», που θα διεξαχθεί στο εντευκτήριο του Σ. Ο. Χαλανδρίου, Αβέρωφ 4 – Χαλάνδρι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ημερομηνίες: Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη, δηλαδή στις 6, 7 και 8 Απριλίου 2015.
Επιβεβαίωση συμμετοχών: Μ. Δευτέρα, 6/4/2015, ώρα 10:30 – 11:15.
Ώρα έναρξης κάθε γύρου: 1ος: Μ. Δευτέρα 11:30, 2ος: Μ. Τρίτη 10:30, 3ος: Μ. Τρίτη 12:30, 4ος: Μ. Τετάρτη 10:30, 5ος: Μ. Τετάρτη 12:30. Ο 3ος και ο 5ος γύρος θα ξεκινήσουν νωρίτερα, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρτίδες του προηγούμενου γύρου.
Τελετή λήξης – απονομές: Μ. Τετάρτη 8/5/2015, αμέσως μετά το τέλος των αγώνων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκακιστές γεννημένοι από 1/1/1998 και μετά, με διεθνές ELO μικρότερο από 1600.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ
Θα γίνει σύμφωνα με την τρέχουσα αξιολόγηση α) FIDE standard και β) εθνική.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Σύστημα: Ελβετικό 5 γύρων. Εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος από 18, οι αγωνιζόμενοι θα αγωνιστούν σε δύο διαφορετικούς ομίλους με βάση τη δυναμικότητα και την ηλικία τους. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του συστήματος ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών.
Χρόνος σκέψης: 45 λεπτά για κάθε σκακιστή για όλη την παρτίδα με προσθήκη χρόνου 20 δευτερολέπτων ανά κίνηση (Fischer) από την πρώτη κίνηση.
Αξιολόγηση: Θα υπάρξει ελληνική αξιολόγηση του τουρνουά για τους δύο ομίλους και διεθνής για τον όμιλο μεγαλύτερης δυναμικότητας.
Κανονισμοί: Ισχύουν οι κανόνες του σκακιού της FIDE και της ΕΣΟ.
Κριτήρια ισοβαθμίας (κατά σειρά): 1) Αποτέλεσμα μεταξύ των ισοβάθμων, εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους, 2) Median Buchholz, 3) άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης της.
Αναβολές: Δεν δίδονται.
Αποκλεισμοί: Σκακιστής που δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε ένα γύρο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του διαιτητή θεωρείται ότι αποχώρησε από το τουρνουά. Σκακιστής που δεν έχει προσέλθει στο χώρο των αγώνων 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του γύρου μηδενίζεται.

Για οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτεται από τους κανονισμούς και την παρούσα προκήρυξη αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διευθυντής αγώνων.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Διαιτητές του τουρνουά ορίζονται οι κ. Γ. Γεωργιάδης, Α. Γκιόλμας και Η. Παναγούλιας.
Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο κ. Σπύρος Σαγιάς.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Στον 1ο γύρο του τουρνουά θα συσταθεί επιτροπή ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται μόλις κατατίθενται, αν αυτό είναι εφικτό, και οπωσδήποτε πριν την κλήρωση του επόμενου γύρου. Το παράβολο ένστασης ορίζεται στα 10 ευρώ και επιστρέφεται σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης.

ΕΠΑΘΛΑ
Για κάθε όμιλο:
1ος νικητής: Χρυσό μετάλλιο.
2ος νικητής: Αργυρό μετάλλιο.
3ος νικητής: Χάλκινο μετάλλιο.
Στον 1ο νικητή του ομίλου μεγαλύτερης δυναμικότητας θα απονεμηθεί επιπρόσθετα και σκακιστικό βιβλίο.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5 ευρώ. Οι αθλητές του Σ. Ο. Χαλανδρίου δικαιούνται δωρεάν συμμετοχή.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη του πρώτου γύρου στο e-mail halandri@halandrichess.gr, και στα τηλέφωνα 693.7904.137 (Ηλίας Παναγούλιας), 210.6846.693 (Σ.Ο. Χαλανδρίου), από όπου μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.
Ανώτατο όριο συμμετοχών 40 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες (αποτελέσματα, κληρώσεις, φωτογραφίες, λοιπά στοιχεία) θα καλυφθούν μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα του Σ. Ο. Χαλανδρίου halandrichess.gr και από τη σελίδα του στο facebook www.facebook.com/halandrichess.

2015-04-08T12:35:36+00:00 Μάρτιος 27th, 2015|Ανακοινώσεις|